objavljeno 17.03.2023. god.

Modul 'Rasporedi' (pregledi i usluge) je proširen sa novom funkcionalnosti - automatsko kreiranje pdf izvještaja, a samim tim i njihovo štampanje na lokalnom printeru. Dinamičko (programsko) kreiranje i printanje izvještaja je uvijek tehnički izazov, obzirom da ne postoji mogućnost direktnog pristupa lokalnom printeru na klijentskoj strani. No, sistem MEDEX rješava taj problem na najefikasniji način.

objavljeno 16.01.2023. god.

Stomatološki dijagrami sve više i više postaju značajan element načina rada i usluga koje pružaju stomatolaške ordinacije. U sve izraženijem trendu digitalizacije i unapređenja stomatološke prakse, grafički dijagrami zuba pacijenata i njihovo arhiviranje u elektronski karton postaju obaveza svake moderne stomatološke klinike.

Prikazane su dvije (2) objave po stranici. Za ostale, kliknite dugme 'prethodne/novije objave'.