Stomatologija: važnost stomatoloških dijagrama

Stomatološki dijagrami sve više i više postaju značajan element načina rada i usluga koje pružaju stomatolaške ordinacije. U sve izraženijem trendu digitalizacije i unapređenja stomatološke prakse, grafički dijagrami zuba pacijenata i njihovo arhiviranje u elektronski karton postaju obaveza svake moderne stomatološke klinike.

medex.emis

Slika 1Stomatološki dijagrami prikazani na grafičkim tabletima

Modul 'Stomatološki dijagrami' sistema MEDEX.EMIS pruža stomatolozima mogućnost da na interaktivan i jednostavan način grafički prikažu oznake na dijagramskim prikazima zuba pacijenta. Radi se o veoma naprednoj tehnologiji, kojom MEDEX u potpunosti automatizuje cijeli proces i omogućava najjednostavniji mogući rad.

Šta su to 'Stomatološki dijagrami' (Dental Chartings)?

Grafički dijagrami su prvi put uvedeni u stomatologiju kao metoda bilježenja stanja zuba pacijenta u njihovim stenografskim bilješkama kako bi se pomoglo u izradi plana stomatološke njege, pružilo dragocjeno oruđe u forenzičkom praćenju i što je najvažnije, utvrdilo oralno zdravstveno stanje pacijenta te pratilo zdravlje njegovih zuba i uočilo probleme oralnog zdravlja.

Stomatološkim dijagramom se označava gdje postoje zdravi zubi, prikazuju sve uočene anomalije kao što je nedostatak zuba, postojeća restauracija ili karijes i omogućava da navedemo koji se nalazi odnose na krunu zuba i korijen zuba.

Generalno, postoje različiti sistemi označavanja u kojima se mreža može predstaviti, a koja treba da uzme u obzir tip zuba, odnosno razliku između stalnog i mliječnog zuba. Četiri najčešća su:

1. Alfanumerička notacija

Ovaj sistem dijeli usta u četiri kvadranta - gornji desni (UR upper right), gornji lijevi (UL upper left), donji lijevi (LL lower left), donji desni (LR lower right).

Trajni zubi su označeni brojevima od 1-8, a mliječni zubi su označeni slovima od a-e, krećući se unazad od srednje linije, tj. 1 je centralni sjekutić dok je 8 umnjak/treći kutnjak.

2. Palmerova notacija

Ovo je numerički i znakovni sistem koji koristi iste markere primarnih i sekundarnih zuba kao alfanumerički zapis. American Dental Association (ADA) je preporučilo upotrebu Palmerove notacije u 1947. godini, tako da je ona bila standard sve do 1968.

3. Notacija Svjetske stomatološke federacije FDI

U pitanju je dvocifreni sistem numerisanja  u kojem prvi broj označuje u kom se kvadrantu zub nalazi (UR=1, UL=2, LL=3, LR=4), a drugi označava broj zuba od srednje linije lica u tom kvadrantu, slično Palmerovoj notaciji. Za trajne zube, gornji desni zubi pacijenta počinju brojem "1", gornji lijevi zubi počinju brojem "2", donji lijevi sa "3", a donji desni sa "4". Za mliječne zube, niz brojeva na sličan način je 5, 6, 7 i 8 za zube u gornjem desnom, gornjem lijevom, donjem lijevom i donjem desnom kutu. Na primjer, 36 je donji lijevi 1. kutnjak. Notacija FDI je danas de facto standard.

4. Univerzalni sistem numerisanja

U ovom sistemu su zubi označeni brojevima od 1-32, počevši od gornje desne strane u smjeru kazaljke na satu. Na primjer, 18 je donji lijevi 1. kutnjak.

Budući da je Palmerova metoda notacije zahtijevala upotrebu simbola, njena upotreba je bila otežana za kompjuterski način rada. Kao rezultat toga, udruženje American Dental Association (ADA) je zvanično podržalo Univerzalni sistem FDI 1968. godine. Danas, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Fédération Dentaire Internationale (FDI) službeno koriste dvocifreni sistem numeracije FDI sistema. To je i razlog zašto se u sistemu MEDEX.EMIS također koristi notacija Svjetske stomatološke federacije FDI.

Zašto je to važno?

Odakle dolazi tolika pažnja stomatološke struke oko crtanja i interaktivne analize stomatoloških grafikona? U današnjem okruženju minimalno invazivne stomatologije fokusirane na instrukcije o oralnom zdravlju zasnovane na prevenciji, imperativ je da imamo tačnu evidenciju stanja zuba pacijenta kako bismo pomogli kliničarima da uoče bilo kakvo nezdravo ponašanje i trendove, što zauzvrat pomaže pacijentima da održe zdravlje svojih zuba i usta.

Forenzička odontologija je napredna naučna disciplina, a zubni dijagrami su veoma vrijedan alat od forenzičkog značaja. Koriste se za identifikaciju ljudi i starenje tokom obdukcije, često kada druge prepoznatljive karakteristike nije moguće koristiti obzirom da su struktura zuba i indirektni nadomjesci vrlo otporni na oštećenja.

Osim toga, rastuća klima modernizacije i digitalizacije stomatoloških poliklinika zahtijeva od stomatologa da vode potpune i tačne stomatološke kartone kao i osnovne stomatološke dijagrame pacijenta.

U informacionom sistemu MEDEX, stomatološki dijagram grafički prikazuje sve zube i njihove površine. Pri tome, dijagram omogućuje interaktivan rad i umnogome pomaže doktoru za prikaz i analizu:

  • prisutnih zubi,
  • nedostajućih zubi,
  • radova koji se planiraju izvršiti,
  • radova koji su završeni,
  • površina sa karijesima i restauracijama itd.

medex.emis

Slika 2. Osnovni stomatološki dijagram u sistemu MEDEX.EMIS (dvocifreni sistem numeracije po FDI sistemu)

Prilikom rada sa dijagramom u sistemu MEDEX, usta sa zubima se posmatraju kao ravna linija. Dijagram se pregleda i analizira na identičan način kako inače doktor vrši pregled pacijentovih usta. Rad sa dijagramom je interaktivan, jer su zubi kreirani dinamički (programski) tako da reaguju na klik mišom. Time doktor na najjednostavniji način interaktivno radi s dijagramom, selektuje bilo koji zub, a zatim navodi koje procedure se planiraju izvesti.

Sistem u potpunosti automatizira cijeli proces i automatski arhivira kreirane dijagrame u elektronskom kartonu pacijenta. Dijagrami se kreiraju za svaku posjetu pacijenta zasebno i nema ograničenja o njihovom broju.

Komentari

Budi prvi da objaviš svoj komentar!

Objavi komentar