Modul 'Rasporedi' - dodana mogućnost automatskog kreiranja pdf izvještaja

Modul 'Rasporedi' (pregledi i usluge) je proširen sa novom funkcionalnosti - automatsko kreiranje pdf izvještaja, a samim tim i njihovo štampanje na lokalnom printeru. Dinamičko (programsko) kreiranje i printanje izvještaja je uvijek tehnički izazov, obzirom da ne postoji mogućnost direktnog pristupa lokalnom printeru na klijentskoj strani. No, sistem MEDEX rješava taj problem na najefikasniji način.

rad s pacijentima

Standardan način rješenja tog problema je da se dinamički kreira odgovarajući izvještaj u pdf formatu u memoriji na serverskoj strani, a zatim isti proslijedi korisniku i automatski otvori u novom tabu web preglednika (browser-a). Obrazloženje takvom pristupu proizlazi iz činjenice da svi moderni web preglednici podržavaju prikaz ili preuzimanje pdf dokumenata, a svi operativni sistemi (Windows, Apple OS, Android, IOS, Linux itd) omogućuju njihov prikaz i daljnje procesiranje. To znaći da se dokumenti u pdf formatu mogu na svim standardnim računarima ili mobitelima sačuvati na lokalnom storage-u, odprintati na lokalnom printeru ili proslijediti drugim korisnicima (share). To su ogromne prednosti tog standarda, koji je apsolutno najpopularniji u današnjem stepenu razvoja IT-a.

Na žalost, samo kreiranje pdf dokumenata (naročito programsko) je uvijek zahtjevno i kompleksno. To je još izraženije u slučaju da želimo prikazati podatke koji se dinamički kreiraju od strane samih korisnika, odnosno koji unaprijed ne mogu biti poznati. Tipičan primjer takvog slučaja je naš sistem MEDEX.EMIS, odnosno njegov najviše korišteni modul 'Rasporedi'. Kao što znamo, taj modul se intenzivno koristi kroz prijemni pult poliklinika, gdje sestra zadužena za prijem i procesiranje dokumentacije pacijenata unosi zapise o novim terminima pregleda i interaktivno upravlja rasporedima. Obzirom da MEDEX implementira najkompleksniji, ali i najpoželjniji prikaz rasporeda svih doktora na jednom te istom grafičkom panelu (multi-resource scheduler), javlja se potreba da se kreirani termini posjeta prikažu i odštampaju kroz odgovarajuće izvještaje. Od danas, MEDEX omogućuje upravo tu funkcionalnost, koristeći najefikasniji i najbrži metod programskog kreiranja pdf izvještaja (low level programming).

Modul 'Rasporedi' omogućuje više načina prikaza termina:

  • dnevni prikaz (dan - horizontalno),
  • dnevni prikaz (dan - vertikalno),
  • trodnevni prikaz (3 dana - vertikalno) i
  • mjesečni prikaz.

MEDEX modul Rasporedi

Kao što vidimo na gornjoj slici, rasporedi pregleda kod svih doktora poliklinike su uključeni u jedan te isti grafički planer (scheduler).  Planer je u potpunosti fleksibilan i omogućuje ovlaštenom osoblju interaktivan rad na jednostavan, ali visoko optimiziran način. Podržane akcije uključuju:

  • dodavanje novog termina,
  • pomjeranje termina po horizontali ili vertikali (isti doktor),
  • pomjeranje termina po horizontali ili vertikali (drugi doktor),
  • otkazivanje (brisanje) termina,
  • itd.

Pored toga, u gornjem dijelu modula se nalaze izbornici za prikaz samo jednog doktora (ili svih doktora), kao i za brzo pozicioniranje rasporeda na bilo koji datum.

Ukoliko je odabran horizontalni dnevni prikaz, pomjeranje po satima (horizontalno) se vrši putem horizontalnog klizača koji se prikazuje u donjem dijelu ekrana. Pri tome, sistem se inicijalno automatski pozicionira na trenutno vrijeme u datom danu, što se vizuelno i oznaćava vertikalnom ljubičastom linijom. U slučaju da smo odabrali vertikalni dnevni prikaz, sati će biti prikazani vertikalno pa se pomjeranje po satima vrši putem vertikalnog klizača na desnoj strani ekrana. Mjesečni prikaz daje pregledan izgled raspoređenih termina sa ukupnim brojem termina za svaki pojedinačni dan u mjesecu. Ukoliko kliknemo na prikazani broj dobit ćemo tabelarni prikaz svih pacijenata raspoređenih za taj dan. Klikom na bilo kojeg pacijenta dobit ćemo prikaz svih relevantnih podataka datog termina.

Automatsko kreiranje izvještaja rasporeda za bilo koji odabrani datum u pdf formatu je omogućeno klikom na dugme 'Print', prikazano u gornjem središnjem dijelu ekrana. Kao rezultat te akcije, sistem automatski generira odgovarajući dokument u pdf formatu i istovremeno ga otvara u novom okviru (tab-u) datog web preglednika:

Dnevni izvještaj u pdf formatu

Kao što vidimo, izvještaj daje tabelarni prikaz dnevnih pregleda za odabrani datum, sa najvažnijim relevantnim podatcima. Obzirom da je u pitanju standarni pdf format, isti se može direktno odštampati na lokalni printer korisnika ili po potrebi sačuvati za daljnju upotrebu.

Svi izvještaji u sistemu MEDEX su zaštićeni odgovarajućom barcode oznakom, jedinstvenom za svaku pojedinačnu polikliniku.

Važno: dugme 'Print' kreira različite izvještaje za različite prikaze grafičkog planera. To znaći da će za trodnevni prikaz biti obuhvaćeni svi termini u navedena tri dana (trodnevni izvještaj), dok će se za mjesečni prikaz navesti svi termini u datom mjesecu (mjesečni izvještaj).

 

Komentari

Budi prvi da objaviš svoj komentar!

Objavi komentar