objavljeno 13.09.2022. god.

Elektronski zdravstveni kartoni, masivni podatci (big data) i digitalna transformacija su predmeti velikih rasprava u sektoru zdravstvene zaštite. A integritet i sigurnost podataka ostaje jedna od najkritičnijih briga za pružaoce zdravstvenih usluga koji su odgovorni u pogledu održavanja tačnosti i pouzdanosti podataka svojih pacijenata. U ovom članku ćemo utvrditi zašto obezbijeđenje i održavanje sigurnosti i integriteta zdravstvenih podataka ostaje top prioritet za poliklinike i šta je moguće poduzeti u tom pogledu.

objavljeno 19.07.2022. god.

Marketinška strategija je neophodna za svaku polikliniku ili medicinsku praksu. Mogli biste imati najbolje specijaliste na svijetu, ali ako Vaši potencijalni pacijenti ne znaju za Vašu polikliniku, bit ćete vrlo teško uspješni. Iako zdravstveni marketing zahtijeva dosljedan, proaktivan pristup radu, on ne mora biti kompliciran. Evo nekoliko strategija i savjeta koji će Vam pomoći u Vašoj marketinškoj strategiji promocije zdravstvene zaštite.

Prikazane su dvije (2) objave po stranici. Za ostale, kliknite dugme 'prethodne/novije objave'.