Uputstvo o on-line zakazivanju pregleda

Platforma MEDEX.EMIS omogućuje on-line zakazivanje pregleda od strane samih pacijenata. Sve što je potrebno je računar, tablet ili mobitel i - Internet konekcija! Registracija pacijenata nije potrebna (ali se preporučuje).

Postupak

Trenutno su implementirana tri načina on-line zakazivanja pregleda, ali se sva tri svode na gotovo identičnu proceduru. Prva dva načina su obezbijeđena kroz sistem MEDEX.EMIS, dok je treći implementiran putem web stranica same poliklinike.

(1) Prvi način je da se klikne na link pod nazivom 'Booking' (nalazi se u gornjem horizontalnom izborniku, ali i na drugim mjestima), a zatim odabere klinika ili ordinacija sa izbornika.

Nakon prihvatanja odabira klinike, potrebno je izabrati doktor te klinike, datum pregleda, a zatim jedan od ponuđenih slobodnih termina za taj dan. Na kraju, potrebno je navesti ime i prezime, telefon i e-mail pošiljaoca.

(2) Drugi način je da se prvo klikne na izbornik 'Klinike', a zatim odabere neka od prikazanih poliklinika. Nakon prikaza detalja poliklinike, kliknuti na link 'Rezerviši termin' koji se prikazuje u donjem desnom uglu, a potom odabrati doktora i ostale detalje opisane u prethodnom paragrafu.

(3) Treći način je omogućen kroz link 'Rezerviši termin' koji je implementiran direktno na web stranice same poliklinike. Postupak zakazivanja pregleda je identičan prethodnom.

Napomena: nakon uspješnog slanja on-line rezervacije, osoblje klinike će Vas kontaktirati putem navedenog telefona i potvrditi termin Vaše rezervacije. Također, odmah nakon slanja Vaše rezervacije će vam sistem automatski poslati odgovarajući e-mail sa potvrdom o primitku Vaše rezervacije. U e-mailu će se navesti i broj tiketa koji je auotomatski kreiran za datu rezervaciju i kojeg možete koristiti u daljnjoj komunikaciji s poliklinikom.

Važno: e-mail kojeg navedete mora biti validan!

Potvrda o primitku nove rezervacije termina

Sistem MEDEX.EMIS koristi uobičajen metod za verifikaciju novih rezervacija. Postupak se sastoji u sljedećem:

  1. nakon što ste unijeli sve tražene podatke prilikom kreiranja on-line rezervacije pregleda, sistem automatski šalje e-mail na navedenu e-mail adresu sa naslovom "Potvrda o prijemu nove rezervacije pregleda",
  2. proslijeđeni e-mail morate otvoriti na uobičajen način,
  3. u tekstu e-maila se nalazi i odgovarajući link (poveznica) sa tekstom "kliknite ovdje" na kojeg trebate kliknuti,
  4. na taj način ćete automatski biti preusmjereni na sistem www.medex.emis, sa prikazom svih elemenata Vaše rezervacije.

Registracija

Ukoliko imate namjeru ponovo koristiti on-line booking, preporučuje se kreiranje Vašeg individualnog profila na sistemu (registracija). Postupak registracije novog korisnika je opisan na linku Registracija i ovdje ga nećemo ponavljati. Nakon uspješne registracije pristup Vašim podatcima, ukljućujući sve termine koji su rezervisani i zakazani, će Vam biti omogućen. U tom smislu je prvo potrebno prijaviti se na sistem. Postupak je sljedeći:

  1. prvo kliknemo na izbornik 'Prijava',
  2. nakon prikaza prijavne forme unesemo
  3. e-mail,
  4. pristupnu lozinku i
  5. na kraju kliknemo na 'Prijavi se'.

Registracijom i prijavom na sistem pacijenti dobivaju puno dodatnih mogućnosti. Postupak zakazivanja termina je mnogo lakši (ne moraju se unositi detalji), pacijenti imaju mogućnost slanja i primanja poruka i dokumenta od strane poliklinike, mogu provjeriti status svoje rezervacije, pregledati detalje svog profila i medicinskih zapisa itd. Također, bilo koji prethodno rezervisani termin mogu i otkazati on-line.

Lozinke

U slučaju da smo zaboravili pristupnu lozinku možemo kliknuti na link (poveznicu) 'Zaboravili ste svoju lozinku?'. U tom slučaju je potrebno prvo navesti korisničko ime, nakon čega će Vam sistem automatski poslati odgovarajući e-mail sa daljnjim informacijama.

Lozinka se nakon registracije u svakom trenutku može promijeniti. Postupak je da se prvo prijavimo na sistem, nakon čega nam se aktivira izbornik 'Profil' u gornjem desnom uglu. Nakon otvaranja profila, kliknemo na link (poveznicu) 'Promijenite Vašu lozinku' i unesemo novu lozinku po želji.

Napomena: pristupne lozinke su enkriptirane naprednim 256-bitnim algoritmom i nemoguće ih je spoznati. Zato u slučaju da smo lozinku zaboravili, možemo samo kreirati novu nakon odabira opcije 'Zaboravili ste svoju lozinku?'.

Sigurnost

Sistem MEDEX.EMIS ulaže sve raspoložive resurse kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Vaši su podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa ili neovlaštenog izdavanja.

Za više detalja o našoj politici zaštite privatnosti kliknite ovdje.

Obavijest o promjenama

Svaka promjena načina registracije, prijave i rada na sistemu medex.emis bit će objavljena uz ovo objašnjenje, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.