Zašto je integritet podataka prioritet za zdravstvene ustanove i poliklinike

Elektronski zdravstveni kartoni, masivni podatci (big data) i digitalna transformacija su predmeti velikih rasprava u sektoru zdravstvene zaštite. A integritet i sigurnost podataka ostaje jedna od najkritičnijih briga za pružaoce zdravstvenih usluga koji su odgovorni u pogledu održavanja tačnosti i pouzdanosti podataka svojih pacijenata. U ovom članku ćemo utvrditi zašto obezbijeđenje i održavanje sigurnosti i integriteta zdravstvenih podataka ostaje top prioritet za poliklinike i šta je moguće poduzeti u tom pogledu.

medex.emis.ba

Šta je to integritet zdravstvenih podataka?

Integritet podataka, ili ‘kvalitet podataka,’ odnosi se na proces obezbijeđenja i održavanja pouzdanosti, tačnosti i konzistentnosti podataka tokom njihovog cijelog ‘životnog ciklusa.’ Primijenjeno na zdravstveni sektor, ovo može uključivati ​​(ali nije ograničeno na) održavanje konzistentnosti ličnih podataka pacijenta, zdravstvenih izvještaja, kliničkih zabilješki, rezultata obavljenih testova i informacija o porodici i kontaktima pacijenata.

Koja je razlika između integriteta podataka i sigurnosti podataka?

Iako su to dva koncepta međusobno povezana, možemo reći da mjere sigurnosti podataka imaju veliki utjecaj na njihov integritet. Na primjer, ugrožavanje sigurnosti podataka može rezultirati oštećenjem podataka, što onda ugrožava i njihov integritet obzirom da više nisu tačni ili konzistentni i možda su promijenjeni u odnosu na stvarno stanje.

Na primjer, ovo može biti slučaj kada neovlašteni član osoblja nelegalno pristupi kartonima pacijenata i mijenja njihove lične podatke kao što su kućna adresa ili brojevi telefona. Očigledno, klinika se više ne može osloniti na te podatke o pacijentu, jer je sigurnost podataka narušena, a njihov integritet ugrožen tako da informacije više nisu pouzdane, ali možda i tačne.

To znači da je održavanje integriteta podataka u vašoj poliklinici stvar njihove zaštite i osiguravanja u smislu da se njima upravlja profesionalno u skladu s preporukama i što je moguće sigurnije.

Koje su neke dobre procedure vezano za održavanje integriteta zdravstvenih podataka?

Uopšteno govoreći, postoje neke jednostavne procedure kojih se pružaoci zdravstvenih usluga i osoblje mogu pridržavati kako bi osigurali očuvanje integriteta podataka bilo u skladu s preporukama:

  • Atribucija: Svi podaci o pacijentima trebaju jasno i precizno pokazati ko ih je pregledavao i/ili ažurirao, kada je promjena zapisa zapažena i sačuvana i o kojem se pacijentu radi.
  • Čitljivost i transparentnost: Podaci o pacijentima trebaju biti jasni, laki za razumijevanje i bezbjedno sačuvani.
  • Ažurnost: Obezbijedite da se zabilješke i podatci o pacijentu ažuriraju u realnom vremenu, odnosno tokom vremena kada su konsultacije, testovi ili medicinski postupci i izvršeni.
  • Tačnost: Zdravstveni podaci trebaju biti tačni, bez grešaka i u skladu s najnovijim regulatornim politikama i procedurama zdravstvene struke. Također je važno poduzeti mjere kako biste osigurali da vaša poliklinika ispunjava aktuelne zakone o zaštiti privatnosti pacijenata. Podaci o privatnosti pacijenata navode niz ključnih tačaka koje trebate znati o pravima pacijenata u vezi njihovih zdravstvenih podataka i medicinske dokumentacije.

Ažuriranje kliničkih informacionih sistema ili softvera i integritet podataka

Nema mjesta samozadovoljstvu kada je u pitanju upravljanje podacima o pacijentima, stoga poduzmite odgovarajuće mjere da budete proaktivni, umjesto da reagujete kako biste osigurali da vaši podaci o pacijentima ne budu izloženi riziku. To između ostalog znači da trebate biti proaktivniji kada je u pitanju ažuriranje vašeg kliničkog informacionog sistema ili softvera.

Ažuriranja softvera su obično mala, postepena poboljšanja kako bi se poboljšao rad vašeg softvera, izgladile sve manje greške i dodala podrška za nove modele tehničke opreme. Ova ažuriranja obično stižu do vas kao besplatno preuzimanje za aplikaciju, operativni sistem ili softverski paket.

Iako su redovna ažuriranja obično mala i besplatna, te na prvi pogled izgledaju kao ‘lijepo je imati’ umjesto suštinskog zahtjeva, ažuriranja softvera zdravstvene tehnologije igraju ključnu važnu ulogu u zaštiti integriteta zdravstvenih podataka i osiguranja privatnosti i integriteta podataka o pacijentima. To je zato što starije verzije softvera možda ne pružaju isti nivo sigurnosti kao ažurirane verzije, što potencijalno dovodi u opasnost podatke vaše klinike i pacijenta.

Da biste bili sigurni da su vaši podaci o pacijentima zaštićeni i da vaš sistem radi nesmetano, osigurajte da instalirate sva ažuriranja čim se isti objave. Tu prije svega mislimo na operativne sisteme uređaja koje koristite (računari, serveri, laptopi, tableti ili mobiteli), ali i vašeg kliničkog informacionog sistema ili softvera.

Upravljanje integritetom podataka na skali

Prema najnovijoj Anketi o angažmanu pacijenata EMIS.MEDEX 2022, koja je provedena u partnerstvu s internetskim zakazivanjem termina i platformom eHealth, pacijenti cijene privatnost i sigurnost kao glavni prioritet u zdravstvenoj zaštiti.


Postanite MEDEX partner


Kada je u pitanju pristup zdravstvenim podatcima, preko 90% ispitanika se složilo da su dostupnost, tačnost, sigurnost i integritet podataka, kao i privatnost (povjerljivost i odgovarajuća upotreba podataka) za njih izuzetno važni.

To znači da je važno implementirati najbolje rješenje za održavanje integriteta podataka o vašim pacijentima. Odličan primjer proaktivnosti je korištenje rješenja zasnovanih na oblaku (cloud computing) sa robusnim sigurnim sistemima za pohranu i sigurnosno kopiranje.

I više nego ikad prije, zdravstvene organizacije koriste prednosti novih, sigurnih platformi implementiranih u oblaku, spremnih za usklađenost kako bi proširili i distribuirali svoj zdravstveni ekosistem.

Klinički informacioni sistemi i digitalna rješenja zasnovana na oblaku, kao što je to MEDEX.EMIS na primjer, mogu obezbijediti sigurnost i integritet vaših podataka, čak i kada se vaša poliklinika povećava, a podaci o pacijentima rastu.

Komentari

Budi prvi da objaviš svoj komentar!

Objavi komentar