MEDEX.EMIS - nova verzija 3.0

Svi smo svjedoci da se tehnologija neprestano usavršava sa novim, boljim i efikasnijim rješenjima. Izuzetak naravno nije ni platforma EMIS. Promjene koje su se dešavale u proteklih nekoliko godina su implementirane u prosjeku 3-4 puta mjesečno i to se uglavnom odnosilo na onaj dio sistema predviđen za poslovne korisnike sistema (poliklinike). Ta svakodnevna aktivnost je rezultirala u veoma efikasnom, super brzom sistemu kojeg svi poznajemo već godinama.

MEDEX

MEDEX 15. nov 2023

Pored funkcionalnosti (koja nam je uvijek na prvom mjestu), integritet / sigurnost, ali i brzina i efikasnost cijelog sistema nam je uvijek top prioritet. Stoga nije nikakvo iznenađenje da neke poliklinike kroz MEDEX veoma efikasno obrađuju svoje baze sa preko 50,000 pacijenata, od kojih svaki ima svoj elektronski karton sa velikim brojem ličnih i medicinskih podataka. Zapravo, naše interne analize pokazuju da ne bi bio nikakav problem da se radi ne o hiljadama, nego o milionima pacijenata!

Mada se tehnologija mijenja i usavršava, jasno je da nije lako značajnije ubrzati već i onako super brzu platformu kakva je EMIS.

Ipak, sa zadovoljstvom najavljujemo da se, nakon duže pripreme i brojnih internih unapređenja, uskoro očekuje implementacija nove, bolje i još brže platforme EMIS 3.0!

Testovi pokazuju da se u prosjeku brzina procesiranja podataka i odziva novog sistema povećava za dodatnih 15-25% u odnosu na postojeću verziju 2.0.

"EMIS 2.0 je bio super brz. EMIS 3.0 je brži."

Update 18.11.2023: MEDEX.EMIS 3.0 aktiviran!

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari

Budi prvi da objaviš svoj komentar!

Objavi komentar