Pet izdvojenih prednosti digitalnog zdravstva

Mnogi sektori društva su već poodavno obuhvaćeni valom tehnološkog napretka, iniciranim digitalnom revolucijom. Mada je s malim zakašnjenjem ušlo u neminovne procese automatizacije i informatizacije, područje zdravstva u tom pogledu nije nimalo iznimka. Digitalno zdravstvo (engl. digital health) je postalo sinonim za uspješnost rada zdravstvenih ustanova i privatnih poliklinika.

medex.emis

Navodimo pet ključnih prednosti korištenja digitalne tehnologije u zdravstvu:

  1. jednostavan pristup medicinskoj dokumentaciji,
  2. smanjenje liječničkih pogrešaka,
  3. veća briga za pacijente,
  4. poboljšana edukacija pacijenata,
  5. smanjenje ukupnih troškova.

1. Jednostavan pristup medicinskoj dokumentaciji

Pored osnovne zdravstvene zaštite, ažuriranje podataka o pacijentima je svakako jedan od najvažnijih aspekata u oblasti moderne medicine. Medicinski podaci pacijenta su neophodni za doktore kako bi analizirali stanje i bolest pacijenta, historiju njegovog liječenja, porodičnu anamnezu, riziko-faktore itd, a zatim pronašli mogući način izliječenja. Tradicionalni način rada klinika, zasnovan na papirnim kartoni pacijenata, je stvorio (i još uvijek stvara!) velike probleme na dnevnoj fazi. Tu podrazumjevamo ogromne količine kreirane papirologije, teško i nepraktično ažuriranje i arhiviranje itd., a sve iz razloga da je osnovni metod rada zasnovan na papiru i olovci. Pristup prošlim zapisima uvijek je bio problematičan, a mogućnost gubitka podataka nezanemariva (požar, krađa itd).

Međutim, sa dolaskom digitalizacije, medicinske informacije pacijenata se mogu unijeti u digitalizirani sistem zasnovan na oblaku (engl. cloud computing). Ovo je omogučilo izuzetnu lakoću za ovlaštene doktore i medicinsko osoblje, ali i same pacijente, da pristupe svojim podatcima jednim jednostavnim klikom, s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme.

Ovaj novi sistem organizacije medicinskih podataka se zove elektronski medicinski karton (engl. Electronic Medical Records EMR) ili elektronski zdravstveni karton (eng. Electronic Health Records EHR). Pojednostavljeno govoreći, radi se o zbirci zdravstvenih informacija pacijenata elektronski pohranjenih u digitalnom formatu.

Dr. Ammar Đugum iz Poliklinike 'Atrijum' Sarajevo, koji je između ostalog zadužen za Medicinski informacioni sistem poliklinike, naglašava da im je njihov novi sistem zasnovan na elektronskim medicinskim kartonima donio ogroman napredak u radu i podigao efikasnost i lakoću rada na mnogo viši nivo. Tokom perioda od svega par mjeseci, njegov tim je migrirao preko 45,000 zapisa sa tradicionalnih papirnih kartona na novi EHR sistem i u potpunosti ovladao svim aspektima korištenja novog sistema

Prelazak na elektronske medicinske kartone podiže naš ekosistem zdravstvene zaštite na nivo integrisanog, potpuno automatiziranog kohezivnog procesa, koji pruža mnogo jednostavniji ali i bolji spektar usluga pacijentima“, naglašava dr. Đugum.

Očigledno je da digitalna tehnologija zasnovana na modernim informatičkim platformama pojednostavila ažuriranje i menadžment medicinske dokumentacije, omogućavajući pružaocima usluga da u svakom trenutku dobiju sve potrebne informacije o pacijentima u svega par sekundi.

2. Smanjenje ljekarskih grešaka

Medicinske greške uvode sve veću zabrinutost u javnosti jer se stalno ponavljaju i neizbježne su posljedice rezultata ljudskog djelovanja. Prema Američkom institutu za medicinu (engl. American Institute of Medicine IOM), medicinske greške u američkim bolnicama i zdravstvenim ustanovama su treći vodeći uzrok smrti. Pri tome se desi gotovo 98,000 smrtnih slučajeva godišnje zbog medicinskih grešaka u bolnicama.

Srećom, tehnologija je omogućila razvoj sistema za koje je dokazano da smanjuju medicinske greške i time spašavaju više života. Sistem kliničke podrške odlučivanju (engl. Clinical Decision Support CDS) pruža zdravstvenom osoblju medicinske informacije i informacije specifične za pacijenta. Ove informacije se racionalno filtriraju i prezentiraju zdravstvenom radniku u odgovarajuće vrijeme, s namjerom da se poboljša donošenje odluka od strane pružaoca zdravstvene zaštite. Sistem je sposoban da pruži standarde i smjernice zasnovane na dokazima, procedurama i protokolima, pravililima i preporukama itd. Nedavna studija koju je uradio dr. R.A. Miller i kolege su pokazali da CDS sistem smanjuje ozbiljne greške u liječenju za 55% i ukupne greške u liječenju za 83%, naglašavajući transcendentnu moć takvog sistema da pomogne zdravstvenim radnicima u njihovim dijagnozama.

3. Veća briga o pacijentima

Upotreba tehnologije može povećati angažman i samih pacijenata, pružajući informacije koje mogu pomoći u kreiranju hiperciljanih, personaliziranih zdravstvenih i wellness planova. Gadget-i u obliku nosivih uređaja kao što su fitnes narukvice, Fitbits i drugi bežično povezani uređaji mogu pratiti krvni tlak i elektrokardiograf (EKG), dajući pacijentima i stručnjacima pristup personaliziranim informacijama. Ovi uređaji mogu također pratiti broj kalorija, vršiti provjere vježbanja, varijacije krvnog tlaka itd.

Pri tome, ljekari mogu efikasnije pratiti zdravlje pacijenata, kao što je njihovo pridržavanje planova liječenja. Ovo je posebno važno za starije pacijente i one koji žive sami, gdje će članovi njihovih porodica ili nadležni zdravstveni radnici biti odmah upozoreni ako se otkrije bilo kakva abnormalnost. Kao takvi, takvi tehnološki uređaji osiguravaju da pacijenti uživaju u vrhunskoj zaštiti, poboljšavajući zdravstveno iskustvo i kvalitetu za sve.

4. Unaprijeđena edukacija pacijenata

Edukacija pacijenata sve više i više postaje imperativ u zdravstvenoj zaštiti, te klinike uvode nove tehnologije koje mogu pomoći boljem informisanju pacijenata i njihovom uključivanju u sistem. Prema rezultatima nedavnog istraživanja 200 američkih liječnika koje su proveli istraživaći sa institucije "PatientPoint & Digital Health Coalition", više od 75% doktora vjeruje da korištenje edukacije pacijenata i njihovog angažmana može pomoći u poboljšanju iskustva pacijenata. 95% ispitanika je također izjavilo da trenutno koriste digitalne platforme i alate u cilju angažmana za edukaciju i interakciju s pacijentima.

Tehnološka revolucija je obezbijedila sisteme i aplikacije koje pacijentima predstavljaju prilagođene informacije o zdravstvenom obrazovanju na osnovu njihovih specifičnih potreba i stanja. Na primjer, digitalni portal za pacijente koji je sastavi dio sistema MEDEX.EMIS je sigurna online aplikacija koja pacijentima omogućava pristup njihovim ličnim zdravstvenim informacijama kao i dvosmjernu elektronsku komunikaciju sa svojim doktorom putem računara ili mobilnog telefona. Studija je pokazala da je ovaj pristup povećao usklađenost pacijenata sa preventivnim medicinskim mjerama, unaprijedilo njihovo pridržavanje propisanih medicinskih tretmana, te podigao samosvijest o svojim bolestima.

5. Smanjenje ukupnih troškova

Istraživanja i statistika pokazuje da medicinske greške u američkim bolnicama i klinikama koštaju preko 20 milijardi dolara godišnje. Smanjenje medicinskih grešaka direktno smanjuje troškove i za doktore i za pacijente. Korišćenjem savremenih informacionih tehnologija i prelazak sa papirnih na elektronske kartone pacijenata je moguće značajno smanjiti troškove poslovanja. Procjenjuje se da se time može u prosjeku ostvariti oko 5,14 dolara uštede po pacijentu svakog mjeseca.

Zaključak

Moderne informacione tehnologije i digitalizacija poslovanja je definitivno revolucionirala zdravstveni sektor, s mnogim dostupnim sistemima i aplikacijama koje možete implementirati u Vašoj poliklinici i time pojednostavili svoju logistiku i radni tok, a u isto vrijeme pružili vrhunsku njegu svojim pacijentima.

Nadamo se da će Vam ovaj članak biti informativan i koristan za Vašu polikliniku. Ako želite da digitalizirate i automatizirate Vaše administrativne procedure, podižući Vaše sveukupno poslovanje na viši nivo, informacioni system MEDEX.EMIS je uvijek spreman da Vam pomogne.

MEDEX.EMIS predstavlja sveobuhvatno informatičko rješenje koje u potpunosti automatizira i digitalizira sve aspekte rada privatnih poliklinika i stomatoloških ordinacije. Za više informacija o samom sistemu kliknite ovdje.


Vezane objave: Razotkrivamo 5 zabluda o online booking-u

Komentari

Budi prvi da objaviš svoj komentar!

Objavi komentar