Uputstvo o registraciji

Sistem medex.emis ne zahtijeva registraciju pacijenata prije pristupa sistemu, ali se ista svakako preporučuje. Registracija je korisna iz razloga jedinstvene identifikacije korisnika, što između ostalog omogućuje svakom pacijentu da prati i analizira preglede koje je obavio/la u prethodnom periodu, ali i čitav niz drugih pogodnosti. Registracija i korištenje sistema je za pacijente u potpunosti besplatna!

Postupak registracije

Postupak registracije na sistemu medex.emis je krajnje jednostavan:

 1. navedete Vaš validan e-mail
 2. odaberete odgovarajuću lozinku
 3. potvrdite odabranu lozinku i
 4. kliknete na 'Registriraj se'

Napomena: kao i u drugim sistemima, korisničko ime, odnosno navedeni e-mail mora biti jedinstven. U slučaju da ste odabrali e-mail koji već postoji u bazi, dobit ćete poruku o grešci.

Važno: e-mail kojeg navedete mora biti Vaš lični i mora biti validan!

Potvrda (verifikacija) nove registracije

Sistem medex.emis koristi uobičajen metod za verifikaciju novoregistriranih korisnika. Postupak se sastoji u sljedećem:

 1. nakon što ste unijeli pristupne podatke prilikom registracije, sistem automatski šalje e-mail na navedenu e-mail adresu sa naslovom "Potvrda kreirane registracije",
 2. proslijeđeni e-mail morate otvoriti na uobičajen način,
 3. u tekstu e-maila se nalazi i odgovarajući link (poveznica) sa tekstom "kliknite ovdje" na kojeg trebate kliknuti i time potvrditi svoju registraciju,
 4. potvrdom registracije ćete automatski biti ponovo preusmjereni na sistem www.medex.emis, sa porukom o uspješnoj (ili neuspješnoj) registraciji,
 5. pristup Vam je sada omogućen nakon što se prijavite na sistem.

Prijava na sistem

Nakon uspješne potvrde registracije pristup Vašem ličnom EMIS portalu Vam je omogućen. U tom smislu je prvo potrebno prijaviti se. Postupak je sljedeći:

 1. prvo kliknemo na izbornik 'Prijava',
 2. nakon prikaza prijavne forme unesemo
 3. e-mail,
 4. pristupnu lozinku i
 5. na kraju kliknemo na 'Prijavi se'.

Lozinke

U slučaju da smo zaboravili pristupnu lozinku možemo kliknuti na link (poveznicu) 'Zaboravili ste svoju lozinku?'. U tom slučaju je potrebno prvo navesti korisničko ime, nakon čega će Vam sistem automatski poslati odgovarajući e-mail sa daljnjim informacijama.

Lozinka se nakon registracije u svakom trenutku može promijeniti. Postupak je da se prvo prijavimo na sistem, nakon čega nam se aktivira izbornik 'Profil' u gornjem desnom uglu. Nakon otvaranja profila, kliknemo na link (poveznicu) 'Promijenite Vašu lozinku' i unesemo novu lozinku po želji.

Napomena: pristupne lozinke su enkriptirane naprednim 256-bitnim algoritmom i nemoguće ih je spoznati. Zato u slučaju da smo lozinku zaboravili, možemo samo kreirati novu nakon odabira opcije 'Zaboravili ste svoju lozinku?'.

Sigurnost

Sistem medex.emis ulaže sve raspoložive resurse kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka. Vaši su podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa ili neovlaštenog izdavanja.

Za više detalja o našoj politici zaštite privatnosti kliknite ovdje.

Obavijest o promjenama

Svaka promjena načina registracije, prijave i rada na sistemu medex.emis bit će objavljena uz ovo objašnjenje, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.